header mikroturbíny

Informace o ukončení činnosti asociace

Na základě usnesení členské schůze dne 26.9.2017 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti Asociace ke dni 31.12.2017. Webové stránky budou funkční do konce února 2018.

​Jednotliví členové Asociace budou i nadále spolupracovat v oblasti mikroturbín i jiných inovativních technologií, přičemž všechny činnosti bude zastřešovat společnost Sobriety s.r.o. - důležité kontakty naleznete na www.sobriety.cz.

 

Věříme, že tato změna bude změnou pozitivní a my se budeme moci věnovat více vývoji technologií a zařízení než administrativě.

 

Image

 

Image


Asociace mikroturbín

Asociace mikroturbínVše začalo novinovým článkem, v němž mě zaujala malá spalovací turbínka o vysokých otáčkách, schopná vyrábět elektrický proud i teplo na místě spotřeby. Článek mě přivedl k cestám po Evropě a po USA a k návštěvě přední univerzity i důležitých firem. První mikroturbína Capstone 30 kW byla v ČR postavena firmou MTH Kolín, s.r.o., v r. 2001. Ředitelem MTH byl a je Jan Hladík, jeho zástupcem Petr Sedláček. Následovaly čtyři granty obchodního oddělení velvyslanectví USA (na podporu exportu a nových technologií) a dalších 5 cest do USA a Kanady. K nim se mi podařilo přibrat několik zástupců českých tepláren a zemědělců. Výsledky jsem s podporou svého tehdejšího zaměstnavatele "Instalace Praha" shrnul do publikace "Mikroturbína, energetická revoluce pro 21. století". Podobnou mikroturbínu zkoušel v Kutné Hoře i KH Tebis, s.r.o. Ta se pak stala na VŠB-TU Ostrava první moravskou i zároveň první univerzitní turbínkou v ČR. Úspěšně byla vyzkoušena i na bioplyn. Velmocí v instalaci mikroturbín v ČR je dnes Safina Vestec, a.s. (2x Capstone 65 kW).


V současné době Safina instaluje Capstone 200 kW jako první v ČR. Iniciátorem je zástupce výrobně–technického ředitele Ing. František Veselý. Velmi zajímavé je spalování syntézního plynu, vznikajícího při plazmovém tavení surovin. Ve střední Evropě i v ČR přibývají a nově vznikají úspěšné aplikace, prodejní a servisní firmy. Zakládajícím členem Asociace je i ČKD Energy, a.s., která je oficielním zástupcem pro prodej všech typů mikroturbín Capstone v České republice. Chytrá a převratná technologie mikroturbín fascinuje lidi se smyslem pro pokrok. Zajímavé jsou turbínky pracující ve vzduchových ložiscích s otáčkami 100 tis. ot/min bez olejového mazání ložisek, složitého vodního chlazení apod. Jsou mechanicky jednoduché; jejich chytrost je v elektrické a řídící části. Díky extrémně nízkým hodnotám emisí jsou vhodné i do center měst. Potřebují minimální péči a údržbu, nedosažitelnou dieselagregáty a plynovými motory.

Trvalo deset let, než se tato komunita propojila a začala působit systematicky. Klíčové bylo setkání dvou provozovatelů mikroturbín v r. 2010 – doc. Ing. Zuzany Klečkové, CSc. z VŠB – TUO, katedry tepelné techniky s Ing. Peterem Kurillou ze Safiny Vestec, a.s. Společné setkání vyústilo v myšlenku založení Asociace mikroturbín. Ta byla založena v Českém Brodě 23. 2. 2011 u příležitosti deseti let provozu první turbínky MTH Kolín, s.r.o. a registrována v květnu 2011.

Asociace je dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu.

Ing. Jan Šurovský

Cílem Asociace je vytvořit veřejné fórum, které bude sloužit k

 • výměně zkušeností a informací, setkávání členů,
 • podpoře šíření progresivní technologie mikroturbín a návazných zařízení,
 • shromažďování provozních a servisních zkušeností a údajů pro další zájemce,
 • publikování informací o nových výrobcích, projektech a aplikacích,
 • vyvolávání zájmu veřejnosti o mikroturbíny publikační činností a spoluprací s medii,
 • poskytování základních informací potenciálním zájemcům o mikroturbíny,
 • podpoře využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v mikroturbínách,
 • aktivní podpoře vědy, výzkumu, vývoje a inovací,
 • podpoře gramotnosti studentů v oblasti nových technologií,
 • podpoře státního aparátu při zahrnutí mikroturbín do norem a předpisů.

Asociace mikroturbín

 • bude pořádáním prezentačních akcí podporovat publicitu technologie mikroturbín,
 • bude organizovat studijní cesty do lokalit s mikroturbínami, na veletrhy apod.,
 • má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.

Rada asociace 2016

 • předseda: Viktor Čada, SAMAD průmyslová technika s.r.o. Jirkov, jednatel
 • 1. místopředseda: Jan Hladík, MTH Kolín s.r.o., ředitel
 • Ing. Radim Janalík CSc., VŠB-TU Ostrava
 • Ing. Radim Szkandera, GGC Energy Ostrava, technický asistent
 • čestný předseda: Ing. Jan Šurovský, konzultant mikroturbín a zakladatel a iniciátor Asociace

Doufáme také ve vysokou etickou úroveň činnosti členů a zejména Rady Asociace. Na shledanou na některé z příštích akcí se těší a srdečně Vás zve Rada Asociace mikroturbín.

Dalšími zakládajícími členy Asociace jsou VŠB-TU Ostrava (doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc., doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.), ČVUT (fakulta strojní), VŠCHT (Ústav plynárenství), ČKD Energy, a.s., EKIS (Ing. Radovan Šejvl) a Tarpo, s.r.o. (Ing. Picek).

 

Kontaktní informace

Asociace mikroturbín, o.s.

Sídlo:

c/o Jan Šurovský, Pištěkova 10/1113, 149 00 Praha 4

info@mikroturbina.cz
www.mikroturbina.cz

Viktor Čada, předseda
cada@samad.de
+420 774 456 258, +49 151 1270 1225

Ing. Jan Šurovský, čestný předseda
jan.sur@seznam.cz
+420 267 910 084, +420 725 385 915

IČ: 22891803
DIČ: CZ22891803


Činnosti asociace
 • Vývoj v oblasti mikrokogenerace
 • Testování, měření a analýzy
 • Publikační činnost
 • Poradenská a konzultační činnost
 • Pořádání odborných seminářů

Galerie

Celá fotogalerie >>>


​Partneři